Tervisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele, I osa

Hind:
8,90 €
Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 2021

Heli Israel

  • Läbivad tegelased Keit ja Karol, kellega õpilased saavad samastuda.
  • Lühike ja selge teoreetiline ülevaade.
  • Mitmekesised ülesanded: arutelud, seoste loomine oma eluga, funktsionaalne lugemine, paaris- ja rühmatööd.