Teismeeast nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele, I osa

Hind:
8,90 €

Pehme köide, värviline, 175x250, 2022

Näidisleheküljed

Heli Israel

  • Kohtume taas II kooliastme tööraamatutest tuttavate Karoli, Keidu ja tema klassikaaslastega, kelle näidetel teemasid käsitletakse.
  • Teooriaosa vastab riiklikule õppekavale, on kompaktne, sisutihe ja eakohane.
  • Ülesanded on mitmekesised, sisaldades võrdlust, arutelu, analüüsi, loovülesandeid ja faktiteadmisi.
  • On nii individuaalseid, paaris- kui ka rühmatööülesandeid.
  • Tööraamat on üles ehitatud nii, et õpilasel on võimalik selle abil ka ise teadmisi omandada.