ajutine-inim-op-tr-3-ka-2-osa.jpg Zoom

Tervisevalikutest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele, II osa

Hind:
8,90 €

Heli Israel

  • Sisaldab lühikest teoreetilist ülevaadet teemadest ja teemadega seotud mitmekesiseid ülesandeid.
  • Ülesanded toetavad riiklikus õppekavas sätestatud teadmiste ja oskuste omandamist.