Tere, sõber! Töövihik 2. klassile, 2. osa

Hind:
5,50 €
Klamberköide, kahevärviline, A4, 104 lk, uuendatud 2020

Näidisleheküljed

Maire Kebbinau, Ene Kurme, Liina Norit, Riina Popov, Merike Pääru

„Tere, …!“ õppekomplekti annab Maurus välja koostöös SA Innove õppekava ja metoodika agentuuri spetsialistidega.

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …!“ on sobiv kasutamiseks lõimitud aine- ja keeleõppe ning üldõpetuse põhimõtete kasutamisel erineva keeletasemega laste koosõpetamisel.

Sari toetab diferentseeritud ja LAK-õpet.

  • Ülesanded kinnistavad õpitut ja lõimivad uusi teadmisi.
  • 1. kooliaasta teemad käsitlevad last ümbritsevat koolikeskkonda. 
  • 2. kooliaastal lisandub kodukoha ja Eesti ainestik.
  • 3. kooliaastal avastatakse maailma: Euroopat ja ka kaugemaid maid.
  • Teemade lõpus reflekteeritakse õpitu üle. 
  • Töövihiku vahel on õpitu kohta iseseisva töö lisalehed.
Kokku sobivad tooted
Klamberköide, kahevärviline, A4, 111 lk, uuendatud kordustrükk 2016
5,50 €
Pehme köide, värviline, A4, 92 lk, uuendatud kordustrükk 2014/2015
13,30 €
Pehme köide, värviline, A4, 108 lk, uuendatud kordustrükk 2014/2015
13,30 €

Pehme köide, värviline, A4, 87 lk, uuendatud kordustrükk 2015

13,30 €
Pehme köide, värviline, A4, 99 lk, uuendatud kordustrükk 2014
13,30 €

Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, uuendatud kordustrükk 2020

5,50 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 96 lk, uuendatud kordustrükk 2020

5,50 €