Tere, maailm! Töövihik 3. klassile, 1. osa

Hind:
5,50 €

Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, uuendatud kordustrükk 2020

Näidisleheküljed

Maire Kebbinau, Kersti Koppel, Riina Popov, Merike Pääru, Merle Rebane, Silja Risti, Reili Saaron, Anna Sele, Laine Tammela

„Tere, …!“ õppekomplekti annab Maurus välja koostöös SA Innove õppekava ja metoodika agentuuri spetsialistidega.

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …!“ on sobiv kasutamiseks lõimitud aine- ja keeleõppe ning üldõpetuse põhimõtete kasutamisel erineva keeletasemega laste koosõpetamisel.

Sari toetab diferentseeritud ja LAK-õpet.

  • Ülesanded kinnistavad õpitut ja lõimivad uusi teadmisi.
  • 1. kooliaasta teemad käsitlevad last ümbritsevat koolikeskkonda. 
  • 2. kooliaastal lisandub kodukoha ja Eesti ainestik.
  • 3. kooliaastal avastatakse maailma: Euroopat ja ka kaugemaid maid.
  • Teemade lõpus reflekteeritakse õpitu üle. 
  • Töövihiku vahel on õpitu kohta iseseisva töö lisalehed.
Kokku sobivad tooted

Klamberköide, kahevärviline, A4, 96 lk, uuendatud kordustrükk 2020

5,50 €

Pehme köide, värviline, A4, 87 lk, uuendatud kordustrükk 2015

13,30 €
Pehme köide, värviline, A4, 99 lk, uuendatud kordustrükk 2014
13,30 €

Poolkõva köide, värviline, 210 × 250, 152 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2019

15,10 €

Pehme köide, värviline, 210 × 250, 208 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2019

17,40 €