Tere, maailm! Töövihik 3. klassile, 1. osa

Hind:
6,50 €
Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, uuendatud trükk 2020

Näidisleheküljed

Maire Kebbinau, Kersti Koppel, Riina Popov, Merike Pääru, Merle Rebane, Silja Risti, Reili Saaron, Anna Sele, Laine Tammela

„Tere, …!” õppekomplekti annab Maurus välja koostöös haridus- ja noorteameti keelekümblusprogrammiga.

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …!“ on sobiv kasutamiseks lõimitud aine- ja keeleõppe ning üldõpetuse põhimõtete kasutamisel erineva keeletasemega laste koosõpetamisel.

Sari toetab diferentseeritud ja LAK-õpet.

  • Ülesanded kinnistavad õpitut ja lõimivad uusi teadmisi.
  • 1. kooliaasta teemad käsitlevad last ümbritsevat koolikeskkonda. 
  • 2. kooliaastal lisandub kodukoha ja Eesti ainestik.
  • 3. kooliaastal avastatakse maailma: Euroopat ja ka kaugemaid maid.
  • Teemade lõpus reflekteeritakse õpitu üle. 
  • Töövihiku vahel on õpitu kohta lisalehed iseseisvaks tööks.
Kokku sobivad tooted
Klamberköide, kahevärviline, A4, 96 lk, uuendatud trükk 2020
6,50 €
Pehme köide, värviline, A4, 87 lk, uuendatud trükk 2015
13,90 €
Pehme köide, värviline, A4, 99 lk, uuendatud trükk 2014, juurdetrükk 2022
13,90 €

Pehme köide, värviline, 210×250, 152 lk, 2016, uuendatud trükk 2021

17,40 €

Klamberköide, värviline, A4, 80 lk, 2017, uuendatud trükk 2021

6,00 €

Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2017, uuendatud trükk 2021

6,00 €