Tere, maailm! Töövihik 3. klassile, 1. osa

Hind:
5,50 €
Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, uuendatud kordustrükk 2020

„Tere, …!“ õppekomplekti annab Maurus välja koostöös SA Innove õppekava ja metoodika agentuuri spetsialistidega.

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …!“ on sobiv kasutamiseks lõimitud aine- ja keeleõppe ning üldõpetuse põhimõtete kasutamisel erineva keeletasemega laste koosõpetamisel.

Sari toetab diferentseeritud ja LAK-õpet.

  • Ülesanded kinnistavad õpitut ja lõimivad uusi teadmisi.
  • 1. kooliaasta teemad käsitlevad last ümbritsevat koolikeskkonda. 
  • 2. kooliaastal lisandub kodukoha ja Eesti ainestik.
  • 3. kooliaastal avastatakse maailma: Euroopat ja ka kaugemaid maid.
  • Teemade lõpus reflekteeritakse õpitu üle. 
  • Töövihiku vahel on õpitu kohta iseseisva töö lisalehed.
Kokku sobivad tooted
Klamberköide, kahevärviline, A4, 96 lk, uuendatud kordustrükk 2020
5,50 €
Pehme köide, värviline, A4, 87 lk, uuendatud kordustrükk 2015
13,30 €
Pehme köide, värviline, A4, 99 lk, uuendatud kordustrükk 2014
13,30 €

Poolkõva köide, värviline, 210 × 250, 152 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2019

15,10 €

Pehme köide, värviline, 210 × 250, 208 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2019

17,40 €