Keel ja ühiskond

Hind:
18,50 €

Kõva köide, värviline, 170×240 mm, 192 lk, 2017

VideoNäidisleheküljed

Anna Verschik, Anastassia Zabrodskaja, Reet Igav, Andra Kütt, Helin Kask

Õpik selgitab keeleteaduse erinevaid tahke, aga rõhutab ühtlasi üksikasjalikult eesti keele struktuuri võrreldes teiste keeltega. Õpik on teoreetilist laadi, kuid iga peatüki lõpus on ka ülesanded, mis aitavad omandatud materjali kinnistada ja teha materjaliga iseseisvat tööd. Samuti leidub rühmatöid, mille käigus saavad õpilased keeleteaduse teemade ule arutleda. Eri teemasid on kirjeldatud mitmete keelte ja kultuuride kaudu – tervet õpikut läbib maailma rahvaste keelte ja ühiskondade mitmekülgsus. Nii õpib õpilane ka teisi kultuure ja keeli tundma ning oskab nende vahel seoseid leida.

  • Arvestab 21. sajandile omast mitmekultuursust ja -keelsust.
  • Kaasaegsed teemad (blogid, internetisuhtlus, keeleline etikett, mitmekeelsus)
  • Põnev lugemismaterjal servatekstides.
  • Aineregister õpiku lõpus.
  • Lisamaterjal internetis.
  • Digiõpet toetavad ülesanded.
  • Abiks uurimistöö või referaadi tegemisel.
Kokku sobivad tooted

Pehme köide, mustvalge, 148 × 210 mm, 240 lk, 2012, uuendatud trükk 2023

18,50 €

Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 176 lk, 2015

18,50 €

Pehme köide, värviline, 170×240 mm, 152 lk, 2014, uuendatud trükk ilmub 2023

18,50 €

Pehme köide, värviline, 170×240 mm, 192 lk, 2015

18,50 €

Kõva köide, värviline, 170×240 mm, 96 lk, 2017

18,50 €
Poolkõva köide, värviline, 170×240 mm, 184 lk, 2015
18,50 €