Kirjandus ja ühiskond

Hind:
18,50 €

Kõva köide, värviline, 170×240 mm, 96 lk, 2017

VideoNäidisleheküljed

Jan Kaus

Õpiku autor Jan Kaus on tuntud kirjanik, endine õpetaja ning aktiivne kaasamõtleja haridus- ja kirjanduselus, kelle ladusas keeles kirjutatud tekste on mõnus lugeda. Õpiku „Kirjandus ja ühiskond“ eesmärk on mõtestada kirjanduse rolli ühiskonnas ja ühiskonna rolli kirjanduses ning vaadelda erinevate ühiskonnavormide seoseid kirjasõnaga. Iga peatükk avab ühe arutlusteema, kutsudes lugejat kaasa mõtlema ja nägema kirjandust kogu tema mitmekesisuses.

Käsitletakse ühiskondlikke teemasid, ärgitades kaasa mõtlema, oma seisukohti ja väärtushinnanguid kujundama.

  • Lühikesed ja kompaktsed peatükid
  • Eri ajastute kirjandust teoreetiliseks tervikuks siduvad teemad.
  • Arutlemiseks või kirjutamiseks mõeldud esseeteemad iga teema lõpus.
  • Ülesannetes palju viiteid teemakohastele saadetele, artiklitele ja tekstidele.
  • Teemad on lõimitud teiste õppeainetega (ühiskonnaõpetus, võõrkeeled, ajalugu, muusika).
Kokku sobivad tooted

Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 176 lk, 2015

18,50 €

Pehme köide, värviline, 170×240 mm, 152 lk, 2014, uuendatud trükk ilmub 2023

18,50 €
Pehme köide, värviline, 170×240 mm, 208 lk, 2017, uuendatud trükk 2021
18,50 €

Pehme köide, värviline, 170×240 mm, 192 lk, 2015

18,50 €
Poolkõva köide, värviline, 170×240 mm, 184 lk, 2015
18,50 €

Kõva köide, värviline, 170×240 mm, 192 lk, 2017

18,50 €