Väike funktsiooniraamat

Hind:
9,90 €
Pehme köide, värviline, 140 × 209 mm, 64 lk, 2016

Regina Reinup

Funktsioonide teema on üks kesksemaid teemasid matemaatikas ning sellega tutvumist alustatakse just põhikoolis. Funktsioon on mingi eeskiri või reegel, mis laiemas mõttes määrab kindlaks põhjuse ja tagajärje seose. Või teisisõnu – määrab kindlaks, milline on väljund iga konkreetse sisendi puhul. Raamat on mõeldud täiendavaks õppematerjaliks põhikooli õpilastele ja käsiraamatuks laiemale lugejaskonnale.

  • Lihtne ja arusaadav tekst.
  • Lineaarsõltuvus.
  • Pöördvõrdeline sõltuvus.
  • Ruutsõltuvus.
  • Funktsioonide graafikud ja nende joonestamine.
Kokku sobivad tooted
Pehme köide, värviline, 148 × 210 mm, 72 lk, 2019
9,90 €
Pehme köide, värviline, 140 × 209 mm, 88 lk, 2014, juurdetrükk 2018
9,90 €