Ühiskonnaõpetuse töövihik 9. klassile. I osa

Hind:
7,50 €
Ilmub 2023

Ulla Herkel, Maarja Tinn

Ilmub kaheosalisena, I osa 2023, II osa 2024

  • 9. klassi ühiskonnaõpetuse töövihik toetab tööd õpikuga, võimaldades õpiku teemadega lähemalt tegeleda.
  • Iga peatüki juures on märgitud õpiku peatükk, mis aitab lahendada ülesannet.
  • Ülesanded õpetavad töötama erinevate allikmaterjalidega ning tutvustavad allikakriitilist ja kontekstipõhist lähenemist.
  • Mitmed harjutused lõimuvad teiste õppeainetega (ajalugu, matemaatika, geograafia, inimeseõpetus, eesti keel, multimeedia) ning aitavad kujundada üldpädevusi.
  • Suurt tähelepanu on pööratud teksti loomise ja visuaalse kirjaoskuse arendamisele.
  • Töövihikust leiab tööriistakasti, mis toetab uurimusliku õppe läbiviimist ning pakub ideid rühmatöödeks.
Kokku sobivad tooted