Yhiskonna6petus_9.klass_kaaned.jpg Zoom

Ühiskonnaõpetuse õpik 9. klassile

Hind:
15,50 €
Pehme köide, värviline, 188 x 235, ilmub 2021

Maarja Tinn, Ulla Herkel

  • Diferentseeritud ülesanded, mille sisu ja raskusaste toetavad individuaalset lähenemist ning suurendavad õpimotivatsiooni.
  • Põhipeatükke toetavad lisapeatükid (nt „Õiguskord” ja lisapeatükk „Noored ja õigus”; „Ministeeriumid”, ”Suhtlus riigiametitega”).
  • Temaatilised viited põhiseaduse tekstile – hea võimalus teha tööd riigiloome aluspõhimõtetest lähtuvalt.
  • Läbivad liinid: märka demokraatiat, ennusta!
  • Rohkelt elulisi näiteid ja juhtnööre eluliste küsimuste lahendamisel.
Sarnased tooted
Klamberköide, kahevärviline, A4, 88 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2018
5,50 €
Poolkõva köide, värviline, 170 x 250 mm, 224 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2019
18,50 €
Poolkõva köide, värviline, 188 x 235 mm, 108 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2019
15,50 €