Hea klient! Seoses puhkustega võib arve väljastamine ja kauba tarne tavapärasest veidi kauem aega võtta. Täname mõistva suhtumise eest!

Tehnoloogia ja loovus

Hind:
17,10 €
Pehme köide, värviline, 208x230, 152 lk, 2011. Kirjastaja: Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit

Riiklik põhikooli õppekava kehtestab koolides õppeaine nimetusega tehnoloogiaõpetus. Kuna aine õpetamiseks ei olnud kooliõpikut, siis otsustasime koostada ise vastavasisuline trükise õpilastele.

Moodustatud meeskonna liikmed kirjutasid vastavalt koostatud sisuteemadele konkreetsed õpiku osad, mille sisutoimetaja ühtseks tervikuks kokku lõimis. Püüdlesime selles suunas, et õpik oleks võimalikult kaasaegne ja sisaldaks tänapäevaseid näiteid ümbritsevast elust.

Õpik jaguneb kahte ossa: esimene osa on teoreetiline, ehk tehniline ja tehnoloogiline teave, kokku 20 teemat. Teine osa on praktiline, ehk tööd, mida teha õpilastega õppetundides, kokku 44 tööd. Nende tööde juures on oluline õpilaste loov lähenemine ja variante tööde eripalgeliseks valmistamiseks on mitmeid. Läbivalt on õpikus esitatud probleeme, millele õpilane peab hankima lisateavet ja leidma omapoolse lahenduse.

Inimkonna elukvaliteeti viivad edasi need inimesed, kelle isiksuse üheks omaduseks on võime luua uusi ühiskonnale vajalikke väärtusi, kas siis kaunite kunstide või teaduse ja tehnoloogia vallas. Sellist võimet nimetatakse loovuseks ja seeläbi korda saadetut loominguks.  Loominguks on igal inimesel kaasa sündinud teatud eeldused, kuid need võivad ilma pideva treeninguta kängu jääda.

Tehnilise loomingu jaoks vajaminevaid omadusi saab arendada mitmesuguseid probleemülesandeid lahendades, olemasolevaid tehnoloogiaid täiustades ja uusi tooteid konstrueerides. Nende tegevuste juures rakenduvad inimesel mitmesugused psühholoogilised protsessid nagu kujutlusvõime, analüütiline mõtlemine, ruumitaju jne. Nende omaduste kogumit nimetataks mõnikord ka tehniliseks taibuks. Kokkuvõttes on õpiku mõte kasvatada nutikaid noori, kes suudavad aastate pärast eluteel hästi hakkama saada.

Õpik on illustreeritud värviliste piltide ja joonistega, kokku on õpikus 151 lehekülge. Õpik on ette nähtud kasutamiseks tehnoloogiaõpetuse tundides klassides 4-9. Õpikuid on võimalik koolidel tellida. Samuti toimuvad õpetajatele täienduskoolitused tehnoloogiaõpetuse ainekava ja ka õpiku kasutamiseks koolitundides, vt www.tehnoloogia.ee

Sarnased tooted
Pehme köide, värviline, 32 lk, 2012. Kirjastaja: Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit
5,90 €