Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Hind:
18,50 €

Pehme köide, värviline, 160 lk, 2017

Indrek Peil, Kalev Tarkpea

Gümnaasiumi uuendatud ainekava esimesele kursusele vastav õpik on jagatud neljaks põhiteemaks: sissejuhatus füüsikasse; füüsika uurimismeetod; füüsika üldmudelid ja printsiibid; kinemaatika.

Füüsika gümnaasiumi esimene kursus on olnud õpetajatele väljakutseks, kuna selle materjal on teistest füüsika kursustest abstraktsem ning pakub vähem võimalusi praktiliste tööde, arvutusülesannete või näitlike katsete tegemiseks.

Õpiku autor Indrek Peil lähtus õpiku koostamisel oma praktilisest kogemusest selle kursuse õpetamisel. Välditud on õpilastele üle jõu käivaid või materjali liiga mahukaks paisutavaid teemasid.

Füüsikat kui teadust sissejuhatavate peatükkide järel alustatakse mehaanikaga.

  • Õpilastele jõukohased eri tüüpi ülesanded.
  • Teemat avavad näited loodusest ja igapäevaelust.
  • Praktiliste tööde soovitused.
  • Teemade lõpus kokkuvõte ja kontrollküsimused.
  • Indeks, arvutusülesannete vastused ja valemiteleht õpiku lõpus.

 

Kokku sobivad tooted

Pehme köide, värviline, 100 lk, 2017

18,50 €

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 104 lk, 2014, juurdetrükk 2015

18,50 €

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 150 lk, 2014, juurdetrükk 2015

18,50 €

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 2018

17,40 €