Mehaanika: dünaamika, perioodilised liikumised. Õpik

Hind:
19,90 €
Pehme köide, värviline, 132 lk, 2017

Näidisleheküljed

Indrek Peil

Ümbertöötatud mehaanika õpik arvestab gümnaasiumi uuendatud ainekava õppesisu, eesmärke ja õpitulemusi ning on loogiliseks järjeks gümnaasiumi esimese kursuse õpikule „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“. Õpik on jagatud kolmeks põhiosaks: dünaamika; töö ja energia; perioodilised liikumised.

Õpetajatel on mehaanika õpetamiseks välja kujunenud oma metoodika ja nipid, mida aastast aastasse kasutatakse. Teaduse ja tehnoloogia areng nõuavad siiski oma ja 20. sajandi näidetega on 21. sajandi õpilasi keeruline kaasa haarata. Lainete levimist saab ka täna illustreerida kivi vette viskamisel tekkivate lainetega. Kui jätta aga sinna juurde rääkimata näiteks gravitatsioonilainetest, siis võibki õpilastele tunduda, et mehaanika on pärit kusagilt kiviajast.

Oleme õpiku koostamisel esile tõstnud füüsikateadmiste rakendamist kaasaegse teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõistmiseks, tuues gümnasistidele jõukohaseid ja arusaadavaid näiteid. Tähtsaks oleme pidanud ka füüsika lõimimist igapäevaelu ja teiste loodusainetega. Küsime näiteks, kuidas teatakse, mis on Maa või Kuu sees, st räägime maavärinatest, looduslikest ja tehislikest.

  • Füüsikateadmiste rakendamine kaasaegse teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõistmiseks.
  • Jõukohased, arusaadavad ja kaasaegsed näited.
  • Füüsika lõimimine igapäevaelu ja teiste loodusainetega.

 

Kokku sobivad tooted
Pehme köide, värviline, 160 lk, 2017, juurdetrükk 2021
19,90 €
Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 104 lk, 2014, juurdetrükk 2022
19,90 €
Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 150 lk, 2014, juurdetrükk 2015
19,90 €