ajutine-mat-riigieksam-vene-k.jpg Zoom

Подготовка к государственному экзамену по математике. Рабочая книга. Valmistu matemaatika riigieksamiks (vene k)

Hind:
6,90 €

Allar Veelmaa

  • Sobib õpilasele eksamiks valmistumisel.
  • Selgitused ja käsikirjalised näidisülesanded koos lahendustega.
  • Sisaldab nii kitsa kui ka laia kursuse ülesandeid.
  • Lühikokkuvõte iga teema juures nõutavatest teadmistest ja oskustest.
  • Sisaldab viimase kuue aasta eksamitöid (nii kitsas kui ka lai kursus) koos vastustega.
  • Ülesannete vastused eraldi peatükina tööraamatu lõpus.
  • Sisekaantel kõik vajalikud valemid.