Uurimistöö ajaloos

Hind:
15,90 €
pehme köide, A4, 2023

Anu Raudsepp

  • Raamat sobib ka üliõpilastele, kes alustavad teaduslikku uurimistööd ajaloos.

Riikliku õppekava valikaine „Uurimistöö alused“ jaoks on lisaks üldistele uurimistöö põhimõtetele vajalikud ka juhendmaterjalid, mis lähtuvad erinevate ainete, sh eriti ajaloo spetsiifikast.

„Uurimistöö ajaloos“ aitab oluliselt kaasa sellele, et saavutada ajaloohariduse põhieesmärki: kujundada ajalooteadvust. Uurimistöö raames tuleb tegeleda erinevate meetodite ja suundadega, mis arendavad ajaloolist mõtlemist: näiteks tõlgendada allikaid, hinnata usaldusväärsust, tegeleda multiperspektiivsusega jms.

See omakorda aitab luua erinevaid oskusi ja pädevusi: väärtuspädevust arendab tutvumine eri aegadel kehtinud väärtushoiakutega, õpipädevust arendab teabe hankimine, suhtluspädevust allikatest teabe lugemine ja mõistmine jne.

 

Autorist

Tartu ülikooli ajaloo didaktika kaasprofessor Anu Raudsepp omab pikaajalist kogemust ajalooalaste uurimistööde vallas. Ta on olnud üle 20 aasta vabariikliku ajalooalaste õpilastööde võistluse žüriis, lugenud üle 10 aasta ajaloo ja ühiskonnaõpetuse magistriõppe üliõpilastele kursust „Uurimistöö ajalootunnis“ ning juhendanud erinevaid, sh õpilaste uurimistöid. Samuti on ta viljakas Eesti ajaloo uurija.

Sarnased tooted

Pehme köide, mustvalge, 210 x 250 mm, 232 lk, 2014

18,50 €
Poolkõva köide, värviline, 188 x 235 mm, 2019
15,90 €
Pehme köide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2015, juurdetrükk 2021
6,90 €

Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 2022

15,90 €

Pehme köide, värviline, 170x250 mm, 208 lk, 2013, 2015, uuendatud trükk 2022

18,50 €