Ühiskonnaõpetuse töövihik 6. klassile

Hind:
5,50 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 88 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2021

Näidisleheküljed

Madis Somelar, Mirjam Puumeister

Kuuendas klassis teevad õpilased teatavasti esimest korda tutvust ühiskonnaõpetuse kui õppeainega. Samas on see tihedalt seotud mitmete teiste õppeainetega, nagu ajaloo ja geograafiaga. Erinevate õppeainete lõimimist peavadki ühiskonnaõpetuse töövihiku autorid väga oluliseks. Kui õpikus käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, siis töövihikus seostatakse ja kinnistatakse õpikus käsitletud keskseid mõisteid erinevate ülesannete abil. Töövihikust leiab erinevaid õpetamise ja õppimisvorme: rühmatöö, mõistekaardi/ideekaardi koostamine, projektitöö, töö virtuaalsetes keskkondades, uuring, uurimus, õppekäigud jms.

  • Palju erinevat tüüpi ülesandeid.
  • Töö allikate, artiklite ja seadusetekstidega.
  • Annab võimaluse argumenteerida, arutleda ja mõtiskleda.
  • Põimuvad Eesti ühiskonna ajalooline areng ja tänapäev.
  • Arendab analüüsivõimet.
  • Toetab rühma- ja paaristöid.
Sarnased tooted

Poolkõva köide, värviline, 188 x 235 mm, 108 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2021

15,50 €

Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 152 lk, 2015, juurdetrükk 2019

12,80 €

Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 160 lk, 2015, juurdetrükk 2019

12,80 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 72 lk, 2015, juurdetrükk 2018

4,90 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 80 lk, 2015, juurdetrükk 2019

4,90 €
Pehme köide, värviline, 188 x 235, ilmub 2021
15,50 €
Kokku sobivad tooted

Poolkõva köide, värviline, 188 x 235 mm, 108 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2021

15,50 €
Pehme köide, värviline, 188 x 235, ilmub 2021
15,50 €