Matemaatika töövihik 6. klassile

Hind:
8,50 €
Pehme köide, värviline, A4, 136 lk, 2018, uuendatud trükk 2020, juurdetrükk 2021

VideoNäidisleheküljed

Allar Veelmaa

6. klassi töövihikus on rõhk harjutustel, sest arvutamine nii täisarvudega kui ka harilike ja kümnendmurdudega peab kuuendas klassis selgeks saama. On ka kalkulaatori abil lahendatavaid ülesandeid.

Tekstülesandeid koostades on jälgitud, et need oleksid elulised ja hõlmaksid valdkondi, milles 6. klassi õpilasel tuleb orienteeruda (raha mõistlik kasutamine, säästlik suhtumine keskkonda, Eesti linnad ja vallad jms). Töövihik on mõeldud eelkõige õpioskuste lihvimiseks, seetõttu ei sisalda see nuputamis- ega olümpiaadiülesandeid. Suurt tähelepanu on pööratud korrektse lahenduskäigu vormistamisele. Selleks on töövihikus ära toodud käsikirjalisi näidislahendusi. Töövihikus on ka hulgaliselt joonestamis- ja mõõtmisülesandeid ning saadud tulemuste põhjal küsimustele vastamist.

Paljudel ülesannetel on olemas ka vastused, et töö tulemust kohe kontrollida.

  • Käsikirjalised näidislahendused.
  • Joonestamis- ja mõõtmisülesanded.
  • Enesekontrollitestid.
  • Ülesannete vastused.
Kokku sobivad tooted
Pehme köide, värviline, A4, 132 lk, 2016, juurdetrükk 2019
8,50 €