Matemaatika tööraamat 8. klassile

Hind:
14,90 €

Pehme köide, värviline, A4, 192 lk, 2024

Silvia Pajus, Tauri Viil

Mauruse 8. klassi matemaatika õppevara koosneb kahest osast: käesolevast tööraamatust ja haridusportaalis TaskuTark asuvast digilisast „Videod 8. klassi matemaatika tööraamatu juurde“. Eesti haridusasutustele antakse pabertööraamatute ostuga kaasa videokursuse aastane kasutusõigus; iseõppijatel on võimalus mõlemad osad eraldi osta.

Autorite eesmärk on suunata ja ergutada õpilaste eneseteadlikku õppimist ja oskust luua seoseid nii varasemate teemade kui ka elus ettetulevate probleemidega.

  • Õppetunnid katavad kogu õppeaasta.
  • Iga teema algab probleemülesandega (küsimus, arutelu), oodatavate õpitulemuste tabeliga.
  • Teema alguses on välja toodud vajalike eelteadmiste tabel ja eelteadmiste test.
  • Ülesanded jaotuvad õpitulemuste kaupa ja on arvesse võetud õppurite erinevat võimekust.
  • Iga teema lõpeb nn lõpptesti ja eneseanalüüsi tabeli täitmisega.
  • Õppetunni lõpus saab õpilane koostada oma ülesande vaadeldud teemal.
  • Iga teema juurde selgitav õppevideo ja näidisülesannete videod.

 

Autoritest

Tauri Viil huvitub haridusest ja matemaatikast. Ta on lõpetanud Tartu ülikoolis matemaatika ja matemaatikaõpetaja eriala ning on ennast täiendanud Saksamaal ja Rootsis. Tauri on matemaatikat õpetanud nii põhikooliõpilastele kui ka Tartu ülikoolis tulevastele õpetajatele. Tauri on Maurus Kirjastuse 5. ja 6. klassi matemaatika tööraamatute autor.

Silvia Pajus on algatanud, juhtinud ja kaasa löönud erinevates hariduse uuendamise ja õppematerjalide loomise projektides kooli ja riigi tasandil. Samuti on ta koolitanud nii alustavaid kui ka juba kogenud õpetajaid. Silvia usub, et iga õpilane saab olla matemaatikas edukas, kui talle antakse lahendada põnevaid ülesandeid ja julgustatakse uskuma oma võimetesse ja nende arendamisse. Silvial on õpetaja 7. taseme kvalifikatsioon, bakalaureusekraad loodusteadustes matemaatika erialal ja magistrikraad ärijuhtimises. 2023. aastal pälvis Silvia riikliku haridusstipendiumi, et luua hindamisvahendid III kooliastme matemaatika õpitulemuste saavutamise kontrollimiseks ja üldpädevuste arendamiseks. Silvia on Maurus Kirjastuse 7. klassi matemaatika tööraamatu autor.

 

Kokku sobivad tooted
Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2016, uuendatud trükk 2018
8,50 €