Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile

Hind:
9,20 €
Pehme köide, värviline, A4, 152 lk, 2016, uuendatud trükk 2021

Näidisleheküljed

Riina Murulaid, Evi Piirsalu, Piret Vacht, Katrin Vaino

Mauruse ja Eesti Füüsika Seltsi koostöös valminud tööraamat on ainus 7. klassi loodusõpetuse õppematerjal, mis arvestab 2015. aastal tehtud riikliku ainekava muudatusi. Olulisim neist on, et õpitavat seostatakse läbivalt ümbritseva eluga ning loodusteadusi käsitletakse ühtse tervikuna, näidates õpilastele füüsika-, keemia-, bioloogia- ja geograafiateadmiste ning loodusteaduste ja tehnoloogia vahelisi seoseid.

 • Kokkuvõttev praktiline töö iga suurema teema lõpus.
 • Valmistab õpilase ette füüsika ja keemia õppimiseks 8. klassis.
 • Uurimistöö läbiviimise etappide omandamine:
  • uurimisküsimuse püstitamine;
  • uurimistöö planeerimine;
  • andmete kogumine;
  • andmete usaldusväärsuse hindamine;
  • järelduste tegemine.
Kokku sobivad tooted
Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2021
9,20 €
Pehme köide, värviline, A4, 172 lk, 2021
9,20 €