Lähiajalugu gümnaasiumile. III osa

Hind:
18,50 €

Pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 216 lk, 2014, uuendatud trükk 2019

Näidisleheküljed

Lauri Vahtre, Mart Nutt

Gümnaasiumi lähiajaloo kursustest viimasele vastav õpik annab ladusalt esitatud ülevaate 20. sajandi tähtsamatest arengutest ning murrangutest, eeskätt kultuurivaldkonnas. Õpikus käsitletakse muutusi eluolus, ideede ja ideoloogiate arengut, sõja ja rahu problemaatikat, inimõigusi ja inimsusevastaseid kuritegusid jpm. Õpikukirjutajate lai silmaring tuleb siinses õpikus kenasti välja, sest ajalugu on esitatud põnevate seoste kaudu ja avardab nõnda õppijagi silmaringi.

  • Vastab uuenenud õppekavale.
  • Kaasahaaravalt kirjutatud.
  • Lisaks muudele teemadele käsitleb ka eluolu.
  • Selgitab ideoloogilist tausta.
  • Olulisel kohal inimõigusete teema.
  • Viited filmidele, aime- ja ilukirjandusele.
  • Suunab iseseisvale uurimistööle.
  • Avardab silmaringi.
Kokku sobivad tooted

Poolkõva köide, värviline, 170 x 250 mm, 272 lk, 2016

18,50 €

Pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 288 lk, 2018, uuendatud trükk 2023

18,50 €

ehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 216 lk, 2014, uuendatud trükk 2022

18,50 €

Pehme köide, mustvalge, 210 x 250 mm, 232 lk, 2014

18,50 €

Pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 264 lk, 2013, uuendatud trükk 2023

18,50 €