Kunstiajalugu esiajast realismini. Kunstiajalugu gümnaasiumile, I osa

Hind:
24,90 €
Kõva köide, värviline, 195 x 240 mm, 216 lk, 2017, uuendatud trükk 2020

VideoNäidisleheküljed

Heie Marie Treier, Sigrid Abiline

Gümnaasiumi kunstiajaloo esimese kursuse õpiku „Kunstiajalugu esiajast realismini“ abil saavad noored teha põneva ringkäigu kunstiajaloo radadel alates esiaja kunstist kuni realismini. Iga õpikus toodud illustratsiooni kohta on lisaks põhiinfole (nimetus, autor, aeg) ka teavet, miks teos tehti või miks on see oluline, mida seal lähemalt vaadata (nii sisu kui ka kunstiline külg), millist rolli on see mänginud omal ajal või hiljem, jne. Teadlikult on loobutud kunstnike teiste tähtsate tööde nimekirjadest juhul, kui neist õpikus rohkem juttu ei ole. Õpikus toodud materjal seostub ka teiste õppeainetega – eeskätt ajalooga, aga ka ühiskonnaõpetuse, kirjanduse ja muusikaajalooga, samuti valikainetega, nagu filosoofia ajalugu, religioonilugu ja kultuurilugu. Õpiku iga peatüki lõpus on rubriik „Mõtle!“, mis kutsub arutlema erinevate kunstiteoste vaheliste seoste ja paralleelide üle.

  • Kogenud ja tunnustatud autorid.
  • Väga põhjalik kunstiteose analüüsi osa.
  • Rubriik „Mõtle“ aitab õpilasel teksti üle arutleda ning uut ja vana kunsti seostada.
  • Kunstiteoseid seostatakse ühiskondliku, filosoofilise ja kultuuriloolise taustaga.
  • Lisaks Euroopa kunstile kajastab põhjalikult ka Eesti kunsti.
Kokku sobivad tooted
Kõva köide, värviline,195 x 240 mm, 264 lk, 2020
24,90 €