Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum

Hind:
18,50 €

Pehme köide, värviline, 170×240 mm, 132 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2021

Näidisleheküljed

Katrin Kern, Ilona Võik

Õpiku on kirjutanud oma valdkonna üks tuntumaid praktikuid. Õpik katab ära ainekava põhilised punktid: keel suhtlemise vahendina, stiili elemendid ja funktsionaalstiilid, teadlik kirjutamine ja teadustekst. See on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumikursusele, kuid peaks sobima igale keelekasutajale, kes soovib uurida elegantse ja arusaadava kirjutamise põhitõdesid ning nende rakendamist. Õpikust leiab huvitavaid ja ilmekaid näiteid suhtlussituatsiooni eripärast ja sellest, milliseid keelelisi valikuid nendest sõltuvalt teha. Teoreetilist osa toetab rikkalik valik harjutusi ja loovülesandeid.

  • Seni ainuke stilistikaõpik gümnaasiumile.
  • Sisukas ja hea stiilitunnetusega õpilasele jõukohane tekst.
  • Palju ilmekaid tekstinäiteid.
  • Hästi koostatud, asjakohased ülesanded.
  • Põhjalik ja ülevaatlik mõistesõnastik õpiku lõpus.
Kokku sobivad tooted
Kõva köide, mustvalge, 148 × 210 mm, 240 lk, 2012, uuendatud trükk 2019
18,50 €
Pehme köide, värviline, 170 x 240 mm, 112 lk, 2019, uuendatud trükk 2021
18,50 €