maaramata-kaas-510x682.jpg Zoom

Kohtumised. Üks maailm. Erinevad religioonid. Usundiõpetuse õpik III kooliastmele

Hind:
9,90 €

Olga Schihalejev, Toomas Jürgenstein, Erki Lind

Praeguses globaliseeruvas ja üha kirjumaks muutuvas maailmas on väga oluline tunda religioone nii oma kaasteeliste, kultuuri kui ka poliitiliste sündmuste mõistmiseks, aga ka väärtuslik oma maailmavaate ja elu suurte küsimuste üle mõtisklemiseks. Maailma usundeid tutvustav usundiõpetuse õpik sobib kasutamiseks nii III kooliastmes kui ka gümnaasiumis ning on väärtuslik lisamaterjal ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundides. Õpik käsitleb tuntumaid usundeid (judaism, kristlus, islam, hinduism, budism), lisaks ka väiksemaid usundeid (näiteks šintoism) ning paari lähiminevikus tekkinud religiooni.

Õpiku eripäraks on religioonide sisemise mitmekesisuse avamine vastava religiooni õpetuse ja elatud usu pingeväljas, jälgides nii religioonide kujunemislugu kui ka erinevaid avaldumisvorme tänapäeval. Tähelepanu pööratakse sellele, kuidas religioon avaldub kultuuris, kuid ka religiooni kokkupuutepunktidele poliitika ja teiste eluvaldkondadega. Empaatiavõime ja tolerantsuse kujundamisele aitavad kaasa lood praegustest või lähiajaloo inimestest, kes on oma religiooni paljudele tähenduslikuks muutnud. Iga religiooni juures vaadatakse ka, kuidas see tegeleb mõne olulise eksistentsiaalse küsimusega, mis on ka noorte jaoks aktuaalsed. Eesti usulise maastiku kirjeldus leiab samuti kajastamist, kuid seda vaid põgusalt, sest see teema väärib eraldi õpikut. Õpiku ülesanded suunavad uurima ja analüüsima allikmaterjale, ärgitavad debateerima aktuaalsetel teemadel, innustavad looma ning allikakriitiliselt lisainfot otsima.

Sisukord

  • I. Sissejuhatus. Mis on religioon. Religiooni uurimine
  • II. Aasia religioonid
  • III. Aabrahamlikud religioonid
  • IV. Põlised ja tänapäevased religioonid
  • V. Kokkuvõtteks

 

Kokku sobivad tooted