Keemia alused. Töövihik gümnaasiumile

Hind:
5,90 €
Klamberköide, kahevärviline, A4, 88 lk, 2014

Näidisleheküljed

Martin Saar

Töövihik “Keemia alused” moodustab Lembi Tamme õpikuga komplekti ja käsitleb keemia üldisi aluseid. Töövihik aitab kujundada tervlikku loodusteaduslikku maailmapilti ning saada ettekujutuse põhilistest looduses valitsevatest seaduspärasustest.

  • Vastava teema reeglid ja näited iga peatüki alguses.
  • Kinnistavad kordamisülesanded.
  • Laboratoorsete katsete ja uurimuslike tööde põhjalikud juhised.
  • Õppekava läbivad teemad ja lõiming teiste ainetega.
  • Erineva raskusastmega ülesanded.
  • Õpitegevusi märkivad ikoonid.
Kokku sobivad tooted
Pehme köide, värviline, 185 x 240 mm, 152 lk, 2014, juurdetrükk 2017
18,50 €
Pehme köide, värviline, 185 x 240 mm, 176 lk, 2014, juurdetrükk 2015
18,50 €

Klamberköide, värviline, A4, 88 lk, 2014, juurdetrükk 2016

5,90 €
Pehme köide, värviline, 220 x 240 mm, 104 lk, 2019
18,50 €
Klamberköide, värviline, A4, 72 lk, 2015, juurdetrükk 2019
5,90 €
Klamberköide, kahevärviline, A4, 104 lk, 2016, juurdetrükk 2021
6,60 €
Pehme köide, kahevärviline, A4, 230 lk, ilmub 2021
18,50 €