ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ. Учебник для гимназии. Elektromagnetism. Õpik gümnaasiumile (vene k)

Hind:
19,90 €

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 168 lk, 2021

Рийна Мурулайд

Перевод на русский язык Алексей Гаврилов

Elektromagnetismi õpikusse on vastavalt riiklikule ainekavale koondatud gümnaasiumi elektri ja magnetismi ning optika teemad. Õpikut koostades on silmas peetud tavaklasside vajadusi – kõrvale on jäetud kõik, mis ei ole õpitava aine põhiolemuse mõistmiseks hädavajalik.

Materjal on esitatud nii, et seda oleks lihtne ja loogiline tundideks jaotada. Iga teema juures on üks või kaks lahendusega näidisülesannet ning paljudel juhtudel ka lühike praktiline töö, mida võib läbi teha või uurida videost.

Õpikus heidetakse ka pilk nüüdisaegse teaduse ja tehnoloogia radadele ning luuakse seoseid teiste õppeainetega. Näiteks saab lugeda gravitatsioonilainetest ja elektrikitarri helipea tööpõhimõttest.

Kokku sobivad tooted
Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 144 lk, 2021
19,90 €