Eesti_keele_TR_7klass_Iosa 2.jpg Zoom

Eesti keele tööraamat 7. klassile. II osa

Hind:
9,20 €
Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, ilmub 2021

Merle Pindmaa, Hanna-Stina Vigel

  • Seob III kooliastme algusest peale teooria ja praktika – õpilasel on põhikooli lõpetamisel kõik kordamiseks vajalik mugavalt olemas.
  • Suulised ja kirjalikud ülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd; mitmekesine harjutusvara.
  • Materjal suunab õpilast ise edasi mõtlema, midagi tuletama, soodustab isiksuse, silmaringi ja loovuse arengut.
  • Lõiming nii ainesiseselt kui ka teiste valdkondadega.
  • Tegevõpetajatest autorid on lähtunud otstarbekusest ja tihedast seotusest päriseluga.
  • Mitmekesine interaktiivne lisamaterjal veebis.
Kokku sobivad tooted

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, ilmub 2021

9,20 €