Ajaloo töövihik 9. klassile. I osa

Hind:
6,90 €
ilmub 2023

Katrin Saareleht

  • Sisaldab ülesandeid, mis võimaldavad 20. sajandil toimunud protsesse paremini tundma õppida ja analüüsida, nt arutlusoskust nõudvad ülesanded.
  • Ajastu olulistesse sündmustesse ja protsessidesse süvenemist toetavad alliktekstidele tuginevad ülesanded.
  • Olulisel kohal on erinevate ajalooallikate analüüsimise ja tõlgendamise õppimine, samuti info leidmise, selles orienteerumise oskuse ja kriitilise hindamise oskuse kujundamine.
  • Töövihiku ülesannete koostamisel on silmas peetud õpioskuste süsteemset arendamist (nt meenutamise kui õppimise võtte kasutamine).

 

Kokku sobivad tooted

Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 2021

15,90 €

Pehme köide, värviline, 188 x 235 mm, 2022

15,90 €