Võite saata tellimuse ka vanal viisil tellimislehel: 

Mauruse 2019/20 tellimisleht Exceli formaadis (.xlsx)
Mauruse 2019/20 tellimisleht 97-2003 formaadis (.xls)
Mauruse 2019/20 tellimisleht OpenOffice formaadis (.ods)

Täidetud tellimisleht palun saata tellimine@kirjastusmaurus.ee

Keemia ÕPIK 8. kl. par. kordus 2018

Hind: 17,40 €
15,50 €

Õpik on koostatud viisil, mis aitab õpilasel mõista keemiliste nähtuste olemust ning avab arusaadavalt ja selgelt looduslike protsesside keemilist tagapõhja. Ühtlasi aitab õpik mõista keemia rolli ühiskonna ajaloolises arengus, tehnoloogias ja igapäevaelus.

Õpikul on selge struktuur, igas peatükis on välja toodud teema vajalikkus ja selle õppimise põhjus, mõisted, illustreeriv lisamaterjal, kokkuvõte ja õpitulemused.

Mauruse keemia komplekt on koolides kasutusel 2015. aastast ning selle aja jooksul on see pälvinud palju kiidusõnu õpetajatelt ja õpilastelt.

  • 8. klassi õpilast kõnetav ja eakohane.
  • Selge struktuuriga ja kergesti mõistetav.
  • Eesti koolides populaarne.
  • Tähelepanu on pööratud lõimingule.
  • Keerulisemad teemad on esitatud etapiviisiliselt ja koos näidetega.
  • Palju Eesti-põhiseid näiteid.