Keemia õpik 8. klassile

Hind:
19,90 €

Pehme köide, värviline, 220 x 240 mm, 144 lk, 2015, uuendatud trükk 2018

Näidisleheküljed

Neeme Katt, Martin Saar

Õpik on koostatud viisil, mis aitab õpilasel mõista keemiliste nähtuste olemust ning avab arusaadavalt ja selgelt looduslike protsesside keemilist tagapõhja. Ühtlasi aitab õpik mõista keemia rolli ühiskonna ajaloolises arengus, tehnoloogias ja igapäevaelus.

Õpikul on selge struktuur, igas peatükis on välja toodud teema vajalikkus ja selle õppimise põhjus, mõisted, illustreeriv lisamaterjal, kokkuvõte ja õpitulemused.

Mauruse keemia komplekt on koolides kasutusel 2015. aastast ning selle aja jooksul on see pälvinud palju kiidusõnu õpetajatelt ja õpilastelt.

  • Jõukohane, mõistetav ja selge tekst, lihtne struktuur.
  • Konspektiivses laadis materjal üleliigse infota.
  • Selgitab iga teema puhul, miks on oluline seda õppida.
  • Lõiming erinevate ainetega: matemaatika, bioloogia, geograafia, tööõpetus, muusika jt.
  • Keerulisemad teemad on esitatud etapiviisiliselt ja koos näidetega.
  • Õpilast kõnetav ja eakohane.
  • Palju Eesti-põhiseid ja praktilisi näiteid.
Kokku sobivad tooted

Klamberköide, kahevärviline, A4, 104 lk, 2012, uuendatud trükk 2014, juurdetrükk 2021

7,50 €

Pehme köide, värviline, 220 x 240 mm, 144 lk, 2016, juurdetrükk 2021

19,90 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2016, juurdetrükk 2021

8,90 €

Pehme köide, värviline, 220x240 mm, 168 lk, 2016, uuendatud trükk 2018

19,90 €
Klamberköide, kahevärviline, A4, 128 lk, 2012, uuendatud trükk 2022
7,50 €