Usundiõpetuse tööraamat I kooliastmele “Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused.”

Hind:
9,20 €

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2016

Olga Schihalejev, Nete Tutsu, Helene Toivanen, Greete Palksaar, Aleksandra Sooniste, Elina Sildre

Tööraamat aitab lapsel avastada religiooniga seotud nähtusi, mõista tema kõrval elavaid teistsuguse maailmavaatega inimesi, mõelda enda jaoks selgemaks olulisi küsimusi, avastada erinevate lugude ja traditsioonide tähendusi. Tööraamatu ajalise selgroo moodustab pühade aastaring, milles on põimunud rahvakombestik ja kristlik sisu: lõikustänupüha, hingedeaeg, jõulud, vastlad, munadepüha ehk ülestõusmispüha, nelipühad ehk suvisted, jaanipäev ehk leedopäev. Lisaks kohtub õpilane erinevate religioonide ja konfessioonide esindajatega, et aimu saada, kuidas usk nende igapäevast elu vormib. Nii saab laps kohtuda nii õpikuusuga kui ka elava usuga.

  • Iga teema juures leidub: lugu kristlikust traditsioonist; lugu mittekristlikust traditsioonist; kohtumine ühe religiooni esindajaga; ühe püha tutvustus.
  • Ülesannetes seostatakse iga teema õpilase enda kogemusega.
  • Praktilised ja loovad ülesanded.