Tere, maailm! TV 3.kl. I osa, uuendatud 2018

Hind:
5,50 €

„TERE, …!“ õppekomplekti annab Maurus välja koostöös SA Innove Keelekümblusprogrammiga.

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …“ on loodud keelekümblusprogrammile, aga seda kasutatakse ka klassides, kus õpilaste keeletase varieerub või õpilaste kodune keel erineb.

Koostajate eesmärk on vastavalt riikliku õppekava ootustele lõimida aine- ja keeleõpet, toetades sealjuures erineva keeleoskusega õpilaste koostööd. Õppekomplektis pööratakse tähelepanu kõikidele esimese kooliastme õppeainetele, suurema rõhuga keeleõpetusele, loodusõpetusele ja inimeseõpetusele. Sari valmis õpetajate ja õpilaste koostöös.

  • Õpikute ja töövihikute sisu ja ülesehitus on omavahel seotud.
  • Ülesanded kinnistavad õpitut ja lõimivad uusi teadmisi.
  • 1. kooliaasta teemad käsitlevad last ümbritsevat koolikeskkonda.
  • 2. kooliaastal lisandub kodukoha ja Eesti ainestik.
  • 3. kooliaastal avastatakse maailma: Euroopat ja ka kaugemaid maid.
  • Teemade lõpus reflekteeritakse õpitu üle.
  • Töövihikutes on õpitu kohta iseseisva töö lisalehed.
Kokku sobivad tooted
Pehme köide, värviline, A4, 87 lk, uuendatud kordustrükk 2015
13,30 €
Pehme köide, värviline, A4, 99 lk, uuendatud kordustrükk 2014
13,30 €
Klamberköide, kahevärviline, A4, 96 lk, uuendatud kordustrükk 2020
5,50 €
Poolkõva köide, värviline, 210 × 250, 152 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2019
15,10 €
Pehme köide, värviline, 210 × 250, 208 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2019
17,40 €
Klamberköide, värviline, A4, 80 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2019
5,30 €
Klamberköide, värviline, A4, 106 lk, 2017, parandatud kordustrükk 2020
5,30 €