Tere, maailm TV 3. kl 1 osa, uuendatud 2018

Hind: 5,50 €
5,10 €

Klamberköide, värviline, A4, 91 lk, uuendatud kordustrükk 2018

„TERE, …!“ õppekomplekti annab Maurus välja koostöös SA Innove Keelekümblusprogrammiga.

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …“ on loodud keelekümblusprogrammile, aga seda kasutatakse ka klassides, kus õpilaste keeletase varieerub või õpilaste kodune keel erineb.

Koostajate eesmärk on vastavalt riikliku õppekava ootustele lõimida aine- ja keeleõpet, toetades sealjuures erineva keeleoskusega õpilaste koostööd. Õppekomplektis pööratakse tähelepanu kõikidele esimese kooliastme õppeainetele, suurema rõhuga keeleõpetusele, loodusõpetusele ja inimeseõpetusele. Sari valmis õpetajate ja õpilaste koostöös.

  • Õpikute ja töövihikute sisu ja ülesehitus on omavahel seotud.
  • Ülesanded kinnistavad õpitut ja lõimivad uusi teadmisi.
  • 1. kooliaasta teemad käsitlevad last ümbritsevat koolikeskkonda.
  • 2. kooliaastal lisandub kodukoha ja Eesti ainestik.
  • 3. kooliaastal avastatakse maailma: Euroopat ja ka kaugemaid maid.
  • Teemade lõpus reflekteeritakse õpitu üle.
  • Töövihikutes on õpitu kohta iseseisva töö lisalehed.
Kokku sobivad tooted

Pehme köide, värviline, A4, 92 lk, täiendatud trükk 2017

11,40 € (14%)
13,30 €

Pehme köide, värviline, A4, 92 lk, täiendatud trükk 2014/2015

11,40 € (14%)
13,30 €

Pehme köide, värviline, A4, 108 lk, täiendatud trükk 2014/2015

11,40 € (14%)
13,30 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 111 lk, uuendatud kordustrükk 2016

5,10 € (7%)
5,50 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 103 lk, täiendatud trükk 2016

5,10 € (7%)
5,50 €

Pehme köide, värviline, A4, 87 lk, täiendatud trükk 2015

11,40 € (14%)
13,30 €

Pehme köide, värviline, A4, 99 lk, täiendatud trükk 2014

11,40 € (14%)
13,30 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 93 lk, uuendatud kordustrükk 2018

5,10 € (7%)
5,50 €