Maailmakirjandus ÕPIK

Hind:
18,50 €

Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 208 lk, 2017

Õpik sisaldab gümnaasiumi kohustusliku kursuse „Kirjandus antiigist 19. sajandini“ materjali, kuid lisaks Euroopa kirjandusloole tutvustab ka idamaade kultuurilugu. Autor Rein Raud on oma valdkonda hästi tundev autor, kirjandusprofessor, kultuuriteoreetik, kirjanik ja esseist.

Tutvustatakse kirjandusvoolude ajastuomaseid eripärasid ja kirjanduslooliselt tähtsaid ühiskondlikke muutusi. Eesmärk on selgitada õpilasele kirjandusliku mõtte kujunemise seaduspärasusi ning ärgitada mõtlema, kuidas 21. sajandil hinnata kirjanduslikku pärandit. Õpik toetub riiklikule õppekavale, kuid leidub ka õppekavaväliseid teemasid, et õpetajal oleks kirjanduse tutvustamisel suurem valikuvabadus, kirjandushuviline õpilane leiab aga endale põnevat lisalugemist.

  • Esmakordselt kasutatakse Euroopa kirjandusele lisaks ka Aasia tekste ja autoreid.
  • Iga peatükk käsitleb üht murdepunkti Euroopa või Aastia kirjanduses.
  • Õpetajal võimalus rikkaliku materjali hulgast sobiv valida.
  • Ilmekad näited aja- ja kirjandusloost.
  • Viited lisamaterjalidele.
  • Ajajoon ja mõisteregister õpiku lõpus.
  • Mauruse kodulehel täies mahus lehitsetav.
Kokku sobivad tooted

Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 176 lk, 2015

18,50 €

Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 192 lk, 2015

18,50 €

Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 164 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2016

17,20 €

3-aastane kasutusõigus

12,90 €

Kõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 96 lk, 2017

18,50 €

Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 182 lk, 2015

17,20 €
1-aastane kasutusõigus
5,50 €

Kõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 192 lk, 2017

18,50 €

Kõva köide, mustvalge, 148 × 210 mm, 240 lk, 2012, uuendatud kordustrükk 2019

18,50 €

Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 132 lk, 2014

18,50 €