Loodusõpetuse tööraamat 5. klassile. I osa

Hind:
7,90 €

Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2021

Maarika Männil, Elbe Metsatalu

Loodusõpetuse 5. klassi kaheosaline tööraamat järgib riiklikku õppekava, teemad on järjestatud nii, et varemõpitu toetab uue osa omandamist ja aitab paremini mõista seoseid  nende vahel. Teemade reastamisel on arvestatud aastaajalisi võimalusi läbi viia õuesõpet. Õppematerjal aitab luua terviklikku arusaama keskkonnast ja mõista, et looduses on toimunud ja toimuvad pidevad muutused, mida saab vaadelda põhjus-tagajärg seostena. Õpitav materjal omandatakse aktiivselt tööraamatu materjale läbi töötades, et ise uut teadmist luua. Individuaalse töö kõrval on kesksel kohal koostöö arendamine kogemusõppe kaudu, mis eeldab õppekäike loodusesse, praktiliste tööde läbiviimist ja aega toimunu tagasisidestamiseks ja mõtestamiseks.

Tööraamatu I osa (19 peatükki)

1. Pinnavormid ja pinnamood
2. Vesi elukeskkonnana
3. Siseveekogud

Tööraamatu II osa (20 peatükki)

1. Vesi kui aine
2. Soo elukeskkonnana
3. Asula elukeskkonnana

Kokku sobivad tooted

Pehme köide, värviline, A4, 136 lk, 2021

7,90 €
Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2021
8,50 €
Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2021
8,50 €
Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2022
8,50 €
Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2018, uuendatud trükk 2020, juurdetrükk 2021
8,50 €
Pehme köide, värviline, 210×250 mm, 128 lk, 2018
15,90 €
Pehme köide, värviline, 210 250 mm, 136 lk, 2019
15,90 €
Liimköide, värviline, A4, 128 lk, 2022
7,90 €

Pehme kõide, värviline, A4, 104 lk, 2023

7,90 €