Loodus6petuse5_tr_II_osa_kaaned.jpg Zoom

Loodusõpetuse tööraamat 5. klassile II osa

Hind:
8,80 €
Pehme köide, värviline, A4, 120 lk, ilmub 2021

Loodusõpetuse 5. klassi kaheosaline tööraamat järgib riiklikku õppekava, teemad on järjestatud nii, et varemõpitu toetab uue osa omandamist ja aitab paremini mõista seoseid  nende vahel. Teemade reastamisel on arvestatud aastaajalisi võimalusi läbi viia õuesõpet. Õppematerjal aitab luua terviklikku arusaama keskkonnast ja mõista, et looduses on toimunud ja toimuvad pidevad muutused, mida saab vaadelda põhjus-tagajärg seostena. Õpitav materjal omandatakse aktiivselt tööraamatu materjale läbi töötades, et ise uut teadmist luua. Individuaalse töö kõrval on kesksel kohal koostöö arendamine kogemusõppe kaudu, mis eeldab õppekäike loodusesse, praktiliste tööde läbiviimist ja aega toimunu tagasisidestamiseks ja mõtestamiseks.

Tööraamatu I osa (19 peatükki)

  1. Pinnavormid ja pinnamood
  2. Vesi elukeskkonnana
  3. Siseveekogud

Tööraamatu II osa (20 peatükki)

  1. Vesi kui aine
  2. Soo elukeskkonnana
  3. Asula elukeskkonnana

 

 

Kokku sobivad tooted
Pehme köide, värviline, A4, 120 lk, ilmub 2021
8,80 €