Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile

Hind:
9,20 €
Pehme köide, värviline, A4, 124 lk, 2017, uuendatud trükk 2022

Merike Kilk, Urve Jõgi, Ülle Liiber, Erkki Soika, Helina Reino, Vaike Rootsmaa

4. klassi loodusõpetuse tööraamat käsitleb ainekava järgides nelja suurt teemat: maailmaruum, planeet Maa, elu maal ja inimene. Tegemist on uurimusliku ja avastusõpet toetava ülesannetekogumikuga.

Tööraamatu peatükid sisaldavad ainekava teemade teoreetilist raudvara (sh kaardid, skeemid ja tabelid), millele järgnevad erinevat tüüpi ülesanded. Lisaks on tööraamatus mitmed lihtsate vahenditega sooritatavad praktilised tööd, kus on vaja katseid kirjeldada, tulemusi mõõta, esitada järeldusi, leida praktilisi seoseid jne. Tööraamat sisaldab hulgaliselt viiteid lisamaterjalidele, et huvilised saaksid käsitletavaid teemasid edasi uurida. Viited avanevad tööraamatus QR-koodi abil ning on eraldi välja toodud ka Mauruse koduleheküljel õppematerjali tutvustuse juures. Tööraamat on piisav õppematerjal 4. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

  • Teoreetiline raudvara (sh kaardid, skeemid ja tabelid).
  • Kaasaegsed illustratsioonid.
  • Interaktiivsed ja õuesõpet rakendavad praktilised tööd.
  • Mitmekesised ülesanded, sh salakirjade lahendamine, sõnasegadikud ja ristsõnad.
Kokku sobivad tooted

Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2021

7,90 €

Pehme köide, värviline, A4, 136 lk, 2021

7,90 €
Pehme köide, värviline, 210×250, 152 lk, 2016, uuendatud trükk 2021
17,50 €
Pehme köide, värviline, 210×250, 208 lk, 2017, uuendatud trükk 2022
17,50 €
Klamberköide, värviline, A4, 80 lk, 2017, uuendatud trükk 2021
7,50 €
Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2017, uuendatud trükk 2021
7,50 €