Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile

Hind:
9,20 €
Pehme köide, värviline, A4, 124 lk, 2017

4. klassi loodusõpetuse tööraamat käsitleb ainekava järgides nelja suurt teemat: maailmaruum, planeet Maa, elu maal ja inimene. Tegemist on uurimusliku ja avastusõpet toetava ülesannetekogumikuga.

Tööraamatu peatükid sisaldavad ainekava teemade teoreetilist raudvara (sh kaardid, skeemid ja tabelid), millele järgnevad erinevat tüüpi ülesanded. Lisaks on tööraamatus mitmed lihtsate vahenditega sooritatavad praktilised tööd, kus on vaja katseid kirjeldada, tulemusi mõõta, esitada järeldusi, leida praktilisi seoseid jne. Tööraamat sisaldab hulgaliselt viiteid lisamaterjalidele, et huvilised saaksid käsitletavaid teemasid edasi uurida. Viited avanevad tööraamatus QR-koodi abil ning on eraldi välja toodud ka Mauruse koduleheküljel õppematerjali tutvustuse juures. Tööraamat on piisav õppematerjal 4. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

  • Iga peatükk algab teoreetilise osaga
  • Praktilised tööd (katsete kirjeldamine, mõõtmine, mudelite valmistamine, järelduste tegemine, seoste leidmine)
  • QR koodi abil avatavad viited lisamaterjalidele
  • Iga suurema teema lõpus kordamisülesanded
Kokku sobivad tooted
Poolkõva köide, värviline, 210 × 250, 152 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2019
15,10 €
Klamberköide, värviline, A4, 80 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2019
5,30 €
Pehme köide, värviline, 210 × 250, 208 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2019
17,40 €
Klamberköide, värviline, A4, 106 lk, 2017, parandatud kordustrükk 2020
5,30 €
Pehme köide, värviline, A4, 120 lk, 2020
8,80 €