Loodusõpetuse tööraamat 3. klassile

Hind:
9,00 €
Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2018, uuendatud kordustrükk 2019

Näidisleheküljed

Maarika Männil, Anneli Laasi, Elina Sildre

Loodusõpetuse tööraamat on õpilasele aktiivse töötegemise vahend, õppida aitavad joonised ja tekstid, mis saavad lõpliku kuju ülesandeid lahendava õpilase käe all. Tööraamat järgib riikliku õppekava põhiteemasid. Nendega on lõimitud säästva arengu ehk jätkusuutliku elu põhimõtted, et anda esimese kooliastme õpilasele aimu looduse üldisest toimimisest, lihtsamatest seostest erinevate elusolendite ning elus- ja eluta looduse vahel.

 • Iga õppetükk algab teemat sisse juhatava küsimuse või ülesandega.
 • Palju erinevaid ülesandetüüpe:
  • joonised,
  • lünktekstid,
  • rühmitamine, liigitamine,
  • tabelite täitmine,
  • katsete tegemine.
 • Esimese poolaasta jooksul tutvutakse põhimõistete ja -meetoditega, teisel poolaastal on suurem rõhk õpitu rakendamisel.
 • Materjal aitab kujundada süsteemset mõtlemist.
 • Olulisel kohal on säästva arengu ja jätkusuutliku elu põhimõtted.
Kokku sobivad tooted

Komplekt ei sisalda eesti keele õpikuid ega usundiõpetuse tööraamatut.

45,00 €

Pehme köide, värviline, A4, 128 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2019

15,00 €

Pehme köide, värviline, A4, 124 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2019

15,00 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 104 lk, 2017, juurdetrükk 2019

6,00 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 92 lk, 2017, juurdetrükk 2019

6,00 €
Klamberköide, värviline, A4, 104 lk, 2017, juurdetrükk 2019
9,00 €

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2017, juurdetrükk 2019

7,00 €