Loodusõpetuse tööraamat 3. klassile

Hind:
9,20 €

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2018, uuendatud kordustrükk 2019

Näidisleheküljed

Maarika Männil, Anneli Laasi, Elina Sildre

Loodusõpetuse tööraamat on õpilasele aktiivse töötegemise vahend, õppida aitavad joonised ja tekstid, mis saavad lõpliku kuju ülesandeid lahendava õpilase käe all. Õppeaasta esimeses pooles tutvutakse põhimõistete ja -meetoditega, mida järk-järgult rakendatakse ja korratakse. Suurt rõhku on pandud rühmitamisele ehk liigitamisele, mis aitab kujundada süsteemset mõtlemist. Tööraamat järgib riikliku õppekava põhiteemasid. Nendega on lõimitud säästva arengu ehk jätkusuutliku elu põhimõtted, et anda esimese kooliastme õpilasele aimu looduse üldisest toimimisest, lihtsamatest seostest erinevate elusolendite ning elus- ja eluta looduse vahel.

  • Iga õppetükk algab teemat sisse juhatava küsimuse või ülesandega.
  • Ülesannete juurde kuuluvad ka tekstid ja joonised.
  • Mõistete selgituse loomise harjutamine. 
  • Erinevad ülesandetüübid.

 

Kokku sobivad tooted

Pehme köide, värviline, A4, 128 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2019

14,10 €

Pehme köide, värviline, A4, 124 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2019

14,10 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 104 lk, 2017, juurdetrükk 2019

5,30 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 92 lk, 2017, juurdetrükk 2019

5,30 €

Klamberköide, värviline, A4, 104 lk, 2017, juurdetrükk 2019

9,20 €

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2017, juurdetrükk 2019

7,30 €