Kirjanduse mõistevaramu

Hind:
3,20 €
Klamberköide, värviline, A5, 56 lk, 2012

Mõistevaramu on lisamaterjal koolidele uuenenud kirjanduse ainekava õppimisel ja õpetamisel. Kirjandusterminite valimik lähtub kirjanduskursuste mõisteloendist, mis on kursuste kirjeldustes. Mõisted ei ole eesmärgiks omaette – neid ei pea pähe õppima, kuid kirjanduse õppimise käigus on terminoloogia mõistmine vajalik.

Vajadus õpilase mõistevaramu järele on tekkinud uue õppekava juurutamisel, kus uute õpikute kirjutamine-ilmumine ei ole igapäevasele koolielu tarvidusele järele jõudnud: õpilasel ja õpetajal on vahel vaja kiiresti termin meelde tuletada, uuele mõistele esmane seletus leida. Mõistete seletamisel on silmas peetud sõnastuse jõukohasust, vajadusel on lisatud näide.

Kuna osa mõisteid korduvad, leiab lugeja vastava märksõna juurest viite, millise kirjanduskursuse juures on pikem seletus.

Kokku sobivad tooted

Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 208 lk, 2017

16,70 € (10%)
18,50 €

Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 176 lk, 2015

16,70 € (10%)
18,50 €

Pehme köide, värviline, 170 × 240 mm, 192 lk, 2015

16,70 € (10%)
18,50 €

Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 164 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2016

14,80 € (14%)
17,20 €

Kõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 96 lk, 2017

16,70 € (10%)
18,50 €

1-aastane kasutusõigus

4,50 € (18%)
5,50 €

Poolkõva köide, värviline, 170 × 240 mm, 182 lk, 2015

14,80 € (14%)
17,20 €