Inimeseõpetuse tööraamat 2. klassile

Hind:
9,00 €

Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2016, uuendatud trükk 2024

Evelin Sulaoja, Tiina Stamm, Kätlin Vainola, Elina Sildre

Tööraamatu eesmärk on lastele tutvustada lähiümbrust ja sellega seotud tegevusi ja probleeme ning nende lahendamist. Materjal pakub erinevaid tegevusi alates individuaalsest ülesannete lahendamisest kuni ühiste aruteludeni klassis. Tööraamatus käsitletakse kõiki õppekavakohaseid teemasid ning iga suurem teema lõpeb kokkuvõttega. Tööraamatu lõpus on lisaülesanded, mis eeldavad iga lapse individuaalset tööd ja eneseanalüüsi.

  • Toetub kiusamisvastasele programmile KiVa ja projektile „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.
  • Aitab klassis luua sõbralikumat õhkkonda ning õpetab lapsi üksteisega arvestama.
  • Võimalus kaasata lähikonda: pere, kooli töötajad, sõbrad jt.
  • Mitmekesised ülesanded: individuaalsed ülesanded, arutelu klassiga, loov lähenemine jm.
  • Loovtegevuse leheküljed.
Kokku sobivad tooted

Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2016, uuendatud trükk 2018

15,00 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 112 lk, 2016, uuendatud trükk 2024

8,00 €

Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2016, juurdetrükk 2019

15,00 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2016, uuendatud trükk 2024

8,00 €

Klamberköide, värviline, A4, 100 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018, juurdetrükk 2019, 2021

9,00 €

Klamberköide, värviline, A4, 122 lk, 2016, uuendatud trükk 2023

9,00 €

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2016, uuendatud trükk 2023

9,00 €

Klamberköide, värviline, A4, 104 lk, 2017, juurdetrükk 2019

9,00 €