Inimeseõpetuse tööraamat 2. klassile

Hind:
9,00 €
Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2016, uuendatud trükk 2021

Näidisleheküljed

Evelin Sulaoja, Tiina Stamm, Kätlin Vainola, Elina Sildre

Tööraamatu eesmärk on lastele tutvustada lähiümbrust ja sellega seotud tegevusi ja probleeme ning nende lahendamist. Materjal pakub erinevaid tegevusi alates individuaalsest ülesannete lahendamisest kuni ühiste aruteludeni klassis. Tööraamatus käsitletakse kõiki õppekavakohaseid teemasid ning iga suurem teema lõpeb kokkuvõttega. Tööraamatu lõpus on lisaülesanded, mis eeldavad iga lapse individuaalset tööd ja eneseanalüüsi.

  • Toetub kiusamisvastasele programmile KiVa ja projektile „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.
  • Aitab klassis luua sõbralikumat õhkkonda ning õpetab lapsi üksteisega arvestama.
  • Võimalus kaasata lähikonda: pere, kooli töötajad, sõbrad jt.
  • Mitmekesised ülesanded: individuaalsed ülesanded, arutelu klassiga, loov lähenemine jm.
  • Loovtegevuse leheküljed.
Kokku sobivad tooted
Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2016, uuendatud trükk 2018
15,00 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 112 lk, 2016, uuendatud trükk 2022

6,00 €
Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2016, juurdetrükk 2019
15,00 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2016, uuendatud trükk 2022

6,00 €
Klamberköide, värviline, A4, 100 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018, juurdetrükk 2019, 2021
9,00 €
Klamberköide, värviline, A4, 122 lk, 2016, juurdetrükk 2019
9,00 €
Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2016, juurdetrükk 2021
9,00 €