Inimeseõpetuse tööraamat 2. klassile

Hind:
9,20 €

Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018

Näidisleheküljed

Evelin Sulaoja, Tiina Stamm, Kätlin Vainola, Elina Sildre

Tööraamatu eesmärk on lastele tutvustada lähiümbrust ja sellega seotud tegevusi ja probleeme ning nende lahendamist. Materjal pakub erinevaid tegevusi alates individuaalsest ülesannete lahendamisest kuni ühiste aruteludeni klassis, kaasates õppetöösse ka teisi koolitöötajaid, vanemaid ning lähisugulasi. Tööraamatus käsitletakse kõiki õppekavakohaseid teemasid ning iga suurem teema lõpeb kokkuvõttega. Tööraamatu lõpus on lisaülesanded, mis eeldavad iga lapse individuaalset tööd ja eneseanalüüsi.

  • Toetub kiusamisvastasele programmile KiVa ning projektile „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.
  • Enne ilmumist on autorid tööraamatut koolis katsetanud.
  • Aitab klassis luua sõbralikumat õhkkonda.
  • Õpetab lapsi üksteisega arvestama.
  • Õppesisuga seotud loovtegevuse leheküljed.
Kokku sobivad tooted

Klamberköide, kahevärviline, A4, 112 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018

5,30 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018

5,30 €
Klamberköide, värviline, A4, 100 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018
9,20 €

Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018

14,10 €

Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2016, juurdetrükk 2019

14,10 €
Klamberköide, värviline, A4, 122 lk, 2016, juurdetrükk 2019
9,20 €
Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2016, juurdetrükk 2019
9,20 €