Inimeseõpetuse tööraamat 2. klassile

Hind:
9,00 €

Klamberköide, värviline, A4, 96 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018

Näidisleheküljed

Evelin Sulaoja, Tiina Stamm, Kätlin Vainola, Elina Sildre

Tööraamatu eesmärk on lastele tutvustada lähiümbrust ja sellega seotud tegevusi ja probleeme ning nende lahendamist. Materjal pakub erinevaid tegevusi alates individuaalsest ülesannete lahendamisest kuni ühiste aruteludeni klassis. Tööraamatus käsitletakse kõiki õppekavakohaseid teemasid ning iga suurem teema lõpeb kokkuvõttega. Tööraamatu lõpus on lisaülesanded, mis eeldavad iga lapse individuaalset tööd ja eneseanalüüsi.

  • Toetub kiusamisvastasele programmile KiVa ja projektile „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.
  • Aitab klassis luua sõbralikumat õhkkonda ning õpetab lapsi üksteisega arvestama.
  • Võimalus kaasata lähikonda: pere, kooli töötajad, sõbrad jt.
  • Mitmekesised ülesanded: individuaalsed ülesanded, arutelu klassiga, loov lähenemine jm.
  • Loovtegevuse leheküljed.
Kokku sobivad tooted
Komplekt ei sisalda eesti keele õpikuid ja usundiõpetuse tööraamatut.
45,00 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 112 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018

6,00 €

Klamberköide, kahevärviline, A4, 120 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018

6,00 €

Klamberköide, värviline, A4, 100 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018

9,00 €

Pehme köide, värviline, A4, 112 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018

15,00 €

Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2016, juurdetrükk 2019

15,00 €

Klamberköide, värviline, A4, 122 lk, 2016, juurdetrükk 2019

9,00 €

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2016, juurdetrükk 2019

9,00 €