Geograafia_tr8_kaaned_port.jpg Zoom

Geograafia tööraamat 8. klassile

Hind:
9,20 €

ilmub sügis 2024

Ene Vosman

  • Geograafiateadmised omandatakse tunnis ja seetõttu pole vaja jätta kodutööd.
  • Lühikest, lihtsasti mõistetavat ja asjakohast teksti täiendavad kordamiseks mõeldud tabelid.
  • Teksti liigendavad tekstilõigud „Tuleta meelde“, „Pane tähele“ ja „Huvitav teada“.
  • Igas tunnis jääb aega vaadata videoid internetist.
  • Ruumilise mõtlemise ja tunnetuse arendamiseks on lisatud kontuurkaardid, seetõttu pole vaja eraldi kaardivihikuid.
Sarnased tooted