Eesti keele tööraamat 7. klassile. I osa

Hind:
9,20 €

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, ilmub 2021

Merle PindmaaHanna-Stina Vigel

  • Tegevõpetajate koostatud tööraamat seob III kooliastme algusest peale teooria ja praktika – õpilasel on põhikooli lõpetamisel kõik kordamiseks vajalik mugavalt olemas.
  • Suulised ja kirjalikud ülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd; mitmekesine harjutusvara.
  • Materjal suunab õpilast ise edasi mõtlema, midagi tuletama, arutlema ja fantaseerima.
  • Lõiming nii ainesiseselt kui ka teiste valdkondadega, rohkelt liikumisülesandeid.
  • Taskutarga ÕPI keskkonnas on õpetajale prinditavad kontrolltööd, õpilastele interaktiivsed ja prinditavad lisaülesanded.
Kokku sobivad tooted

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, ilmub 2021

9,20 €