Eesti keele tööraamat 5. klassile. II osa

Hind:
9,50 €

Pehme köide, värviline, 175x250, 212 lk, 2019, uuendatud trükk 2024

Reet Varik, Kaja Männi

Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel kaheosalise tööraamatuna, koondades nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Selles on seitse suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, sõnamoodustus, algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ja lauseõpetus. Tekstiliikidest on esindatud eri tüüpi tekstid: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne. Mõlemad tööraamatute autorid on oma valdkonna praktikud, st töötavad eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

  • Teoreetiline osa on esitatud lühidalt ja õppijasõbralikult koos mitmekesise harjutusvaraga.
  • Ülesannete alustekstid tutvustavad Eesti eri paiku.
  • Lugemis- ja kirjutamisülesanded; pilt- ja tekstülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd.
  • Eraldi tekstiõpetuse peatükid koos eri tüüpi näidetega.
Kokku sobivad tooted
Pehme köide, värviline, 175x250, 184 lk, 2018, uuendatud trükk 2023
9,50 €
Pehme köide, värviline, 210×250 mm, 128 lk, 2018
15,90 €
Pehme köide, värviline, 210 250 mm, 136 lk, 2019
15,90 €
Pehme köide, värviline, A4, 118 lk, 2020
9,50 €
Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 216 lk, 2021
9,50 €