loodusTR_5kl_Iosa-min.jpg Zoom

Digimaterjal. Loodusõpetuse tööraamat 5. klassile I osa

Hind:
4,90 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

Loodusõpetuse 5. klassi kaheosaline tööraamat järgib riiklikku õppekava. Teemad on järjestatud nii, et varemõpitu toetab uue osa omandamist ja aitab paremini mõista eri teemade vahelisi seoseid. Teemade reastamisel on arvestatud aastaajalisi võimalusi läbi viia õuesõpet. Õppematerjal aitab luua terviklikku arusaama keskkonnast ja mõista, et looduses on toimunud ja toimuvad pidevad muutused, mida saab vaadelda põhjus-tagajärg-seostena.

Materjal omandatakse aktiivselt tööraamatuga töötades, et ise uusi teadmisi luua. Individuaalse töö kõrval on kesksel kohal koostöö arendamine kogemusõppe kaudu, mis eeldab õppekäike loodusesse, praktiliste tööde läbiviimist ja aega toimunu tagasisidestamiseks ja mõtestamiseks.

Paljud digitööraamatu ülesanded on TaskuTargas interaktiivsed ja automaatselt kontrollitavad. Lisaks on iga peatüki juures interaktiivne lisaülesanne ja prinditav tööleht.

Sarnased tooted

Pehme köide, värviline, A4, 124 lk, 2017

9,20 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

6,90 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

6,90 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

6,90 €