usundiopetus_II_kooliaste_Kohtumised_kaas.jpg Zoom

Digimaterjal. Kohtumised. Väärtused ja valikud. Usundiõpetuse õpik II kooliastmele

Hind:
6,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

II kooliastme usundiõpetuse õpik „Kohtumised. Väärtused ja valikud“ on järg I kooliastme tööraamatule „Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused“. Õpikus pööratakse tähelepanu usundiõpetuse lõimingule teiste sotsiaalainetega. Väärtusõpetusel põhinev materjal on mitmekesine, lood on esitatud ladusas ja eakohases stiilis.

Veebiõpik TaskuTarga keskkonnas vastab paberõpiku sisule. Tekstist arusaamise muudavad hõlpsamaks selgitused keerulisemate mõistete juures.

  • Saab kasutada ka lisamaterjalina ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse tundides.
  • Väärtuste temaatikat avatakse köitvate ja empaatiat arendavate isikulugude kaudu.
  • Esindatud on nii kristlik kui ka mittekristlik traditsioon.
  • Iga peatüki juures on välja toodud põhimõisted ja faktid.
  • Inspireerivad ülesanded suunavad arutlema ja seovad õpitu õpilaste enda eluoluga.
Sarnased tooted
Veebipõhine, 2021, asub TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks
100,00 €
Digimaterjali aluseks on 2016. a trükk. Veebipõhine, 2021, asub TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Õpetaja ligipääs käesolevaks õppeaastaks
19,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv
6,90 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

6,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv
6,90 €