usundiopetus_II_kooliaste_Kohtumised_kaas.jpg Zoom

Digimaterjal. Kohtumised. Väärtused ja valikud. Usundiõpetuse õpik II kooliastmele

Hind:
6,90 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

II kooliastme usundiõpetuse õpik „Kohtumised. Väärtused ja valikud“ on järg I kooliastme tööraamatule „Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused“. Õpikus pööratakse tähelepanu usundiõpetuse lõimingule teiste sotsiaalainetega. Väärtusõpetusel põhinev materjal on mitmekesine, lood on esitatud ladusas ja eakohases stiilis.

Veebiõpik TaskuTarga keskkonnas vastab paberõpiku sisule. Tekstist arusaamise muudavad hõlpsamaks selgitused keerulisemate mõistete juures.

  • Saab kasutada ka lisamaterjalina ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse tundides.
  • Väärtuste temaatikat avatakse köitvate ja empaatiat arendavate isikulugude kaudu.
  • Esindatud on nii kristlik kui ka mittekristlik traditsioon.
  • Iga peatüki juures on välja toodud põhimõisted ja faktid.
  • Inspireerivad ülesanded suunavad arutlema ja seovad õpitu õpilaste enda eluoluga.
Sarnased tooted

Digiõpiku aluseks on 2021. aasta parandatud kordustrükk. Veebipõhine, asub TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

6,90 €

Kehtib 2022/2023 õppeaasta lõpuni.

Tagab haridusasutusele ligipääsu TaskuTark ÕPI õpetajamoodulile ja klassikomplektidena kasutatavate materjalide digiversioonidele (õpik 5 aastat, tööraamat 1 aasta).

Digimaterjalide ostul rakendub 50% soodustus.

1000,00 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

6,90 €