KEEMIA_8.kl_opik_esikaas_1020xx1440_veebi-726x1024.jpg Zoom

Digimaterjal. Keemia õpik 8. klassile

Hind:
6,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

Digiõpik asub TaskuTarga ÕPI keskkonnas.

Õpik on koostatud nii, et see aitab õpilasel mõista keemiliste nähtuste olemust ning avab arusaadavalt ja selgelt looduslike protsesside keemilist tagapõhja. Ühtlasi aitab õpik mõista keemia rolli ühiskonna ajaloolises arengus, tehnoloogias ja igapäevaelus.

Õpikul on selge struktuur, igas peatükis on välja toodud teema vajalikkus ja põhjus, miks seda õpitakse, mõisted, illustreeriv lisamaterjal, kokkuvõte ja õpitulemused. TaskuTargas on peatüki juures ka interaktiivne automaatkontrolliga ülesanne, mille abil saab õpitut korrata ja omandatud teadmisi testida.

Mauruse keemia komplekti kasutatakse koolides 2015. aastast ning see on pälvinud palju kiidusõnu õpetajatelt ja õpilastelt.

  • 8. klassi õpilast kõnetav ja eakohane.
  • Selge struktuuriga ja kergesti mõistetav.
  • Eesti koolides populaarne. 
  • Tähelepanu on pööratud lõimingule.
  • Keerulisemad teemad on esitatud etapiviisiliselt ja koos näidetega.
  • Palju Eesti-põhiseid näiteid.
  • Interaktiivsed kontrollülesanded.
Sarnased tooted

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

6,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv
6,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv
6,90 €
Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv
6,90 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

6,90 €