Muusikaaed_kaaned_port.jpg Zoom

Digimaterjal. Jutulinna muusikaaed. Muusika e-keskkond 1. klassile (aastane kasutuslitsents koolile)

Hind:
100,00 €

Veebipõhine, 2021, asub TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks

Anne Ermast, Kaja Kaus, Kristi Kiilu

Muusika e-keskkonna ligipääs õppeaastaks antakse 2021/2022. õppeaastal koolile kaasa Jutulinna 1. klassi õppekomplektidega, kui need ostetakse tervele klassile, kuid seda on siit võimalik ka eraldi osta.
Õpik asub TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Õpetaja saab siseneda Stuudiumi/eKooli kaudu. Õpilastele saab ta peatükke jagada nii lingi abil kui ka Stuudiumi kaudu.

Jutulinna muusikaaed on veebipõhine muusikaõpik ja lisamaterjalide kogumik I kooliastmele, mis aitab õpetajal tekitada lastes muusikahuvi ning toetab aineoskuste õpetamisel ning kultuurilise silmaringi avardamisel.

  • Veebiõpiku koostamisel on peetud oluliseks õppetöö sidumist suhtlus- ja väärtuspädevuste arendamisega.
  • Tähtsal kohal on ka Eesti rahvakultuur ning traditsioonid – nii on õpikus eraldi peatükid näiteks rahvakalendri tähtpäevade kohta.
  • Jutulinna muusikaaed ühendab endas nii muusika- kui ka üldõppe pädevusi.