eesti_keele_tr_7.2_kaaned_port.jpg Zoom

Digimaterjal. Eesti keele tööraamat 7. klassile II osa

Hind:
4,90 €

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

7. klassi kaheosaline tööraamat jätkab Mauruse eesti keele tööraamatute uuenduslikku suunda. Teooria ja praktika on samade kaante vahel, nii et õpilasel on põhikooli lõpetamisel kõik kordamiseks vajalik mugavalt olemas. Teine osa koosneb kolmest peatükist: astmevaheldus, häälikuõigekiri ja võõrsõnad ning meediatekstid ja veebisuhtlus. Ülesanded on mitmekesised ning loovusele suunavad, autorite moto on „harjutamine teeb meistriks“.

Taskutarga keskkonnas saab lehitseda tööraamatu trükifaili. Õpitut aitavad korrata ja kinnistada interaktiivsed lisaülesanded ning prinditavad töölehed.

  • Tegevõpetajate koostatud tööraamat seob III kooliastmes algusest peale teooria ja praktika.
  • Suulised ja kirjalikud ülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd; mitmekesine harjutusvara.
  • Materjal suunab õpilast ise edasi mõtlema, midagi tuletama, arutlema ja fantaseerima.
  • Lõiming nii ainesiseselt kui ka teiste valdkondadega, vahvad liikumisülesanded.
Kokku sobivad tooted

Veebipõhine, TaskuTarga ÕPI keskkonnas. Ligipääs käesolevaks õppeaastaks, kogus = kasutajate arv

4,90 €

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, ilmub 2021

9,20 €

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, ilmub 2021

9,20 €